منو
 صفحه های تصادفی
فخر الملوک رستم پسر نجم الدوله قارن
یخزدگی هواپیما
سی دی
اصول طبقه بندی جانوری
توف
اصلاحات اداری امیرکبیر
جور شدن مستقل
یونوهگزیوم
بازگشت حضرت سجاد -ع- به مدینه
مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
 کاربر Online
634 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 10 آبان 1395 [19:01 ]
  شبیه سازی گردش زمین و ماه به دور یکدیگر
 

پژوهندگان:
غلامحسین رستگارنسب، دبیر پژوهش
حسن سرپرست، دبیر فیزیک
محمد رضا طیبی، دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی رودهن
چکیده:
اینکه ماه به دور زمین می گردد برای همه روشن است. در این مقاله سعی شده است به کمک مدل سازی نشان داده شود، همان طور که ماه به دور زمین می گردد، زمین نیز به دور ماه می گردد و نسبت شعاع گردش هرکدام به دور دیگری نیز به عکس جرم آنها بستگی دارد. به گونه ای که شعاع چرخشی ماه به دور زمین معادل 81 برابر شعاع چرخش ماه به دور زمین است چرا که ماه جرمی برابر یک هشتاد ویکم جرم زمین دارد.
کلید واژه ها: زمین، ماه،جرم،مرکز جرم


این مقاله در رشد آموزش فیزیک شماره 115 ، دوره سی و دوم، شماره 1، پاییز 1395 ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به چاپ رسیده است.

منبع مقاله: 1241http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=

  امتیاز: 0.00