منو
 کاربر Online
662 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 08 شهریور 1395 [08:17 ]
  کشف موجودات هوشمند فرازمینی با استفاده از ریزهمگرایی گرانشی
 

آیا در این کیهان پهناور ما تنها هستیم؟ این سوال بزرگی است که جواب به آن می تواند اندیشه و نگاه انسان را به کیهان تغییر دهد. جواب این سوال امروز از دایره نوشتارهای علمی – تخیلی پا فراگذاشته و موضوع تحقیقاتی روز است. امروزه کیهان شناسان و منجمان پیشنهادهای علمی دارند که به این سوال جواب بدهند. اگر انسان تنها موجود هوشمند عالم نباشد در این صورت سوال این است که چگونه می توانیم آن ها را پیدا کنیم.


سهراب راهوار استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در مقاله اخیر خود به این پرسش پرداخته است. پیشنهاد راهوار استفاده از اثر همگرایی گرانشی ضعیف (Gravitational Microlensing) به عنوان تلسکوپ های طبیعی است. طبق پیش بینی نظریه نسبیت عام اجرام در کیهان به صورت لنز گرانشی عمل می کنند و می توانند نور ستاره ها و یا هر منبع دیگری را تقویت کنند.
در حال حاضر سالانه بیش از 2000 نمونه رصدی از اثر ریز همگرایی گرانشی در جهت هسته کهکشان رصد می شود. ایده درخشان راهوار چنین است ` در صورتی که یکی از این ستاره های لنز شده دارای سیاره ای قابل زیست با موجود هوشمند باشد، این تلسکوپ های طبیعی می توانند اطلاعات آن سیاره را تقویت شده به ما برسانند.`
حال سوال این است که ما باید به دنبال چه سیگنالی از این سیاره باشیم. جواب این سوال در ایده طرح SETI وجود دارد. پروژه ستی پروژه جستجوگر موجودات هوشمند فرازمین Search for extraterrestrial intelligenceاست که به دنبال سیگنال های رادیویی آسمان را رصد می کند. ایده این مساحی ها این است که موجودات هوشمند مانند ما انسان ها اطلاعات را در باندهای فرکانسی باریک رادیویی (مانند رادیو، مخابرات، ...) قرار داده و منتقل می کنند.
پیشنهاد سهراب راهوار این چنین است که همگرایی گرانشی تلسکوپ کمکی پروژه SETI خواهد بود. سیگنال های رادیویی موجودات هوشمند توسط تلسکوپ هایی که طبیعت در اختیار ما قرار داده شده تقویت شده و به ما خواهند رسید.
رصدهای آینده در طول موج رادیویی مانند Square Kilometre Array در حالت خوشبینانه معادله درک Drake equation (معادله ای که احتمال وجود موجود هوشمند را محاسبه می کند) می توانند نمونه ای از این سیارات را برای سیگنال معنادار رادیویی رصد کند و دریچه ای جدید برای فهم ما از کیهان بگشاید.
این مقاله در The Astrophysical Journal چاپ شده است.
منبع: http://www.psi.ir/news2_fa.asp?id=2089
نویسنده خبر: شانت باغرامیان

  امتیاز: 0.00