منو
 کاربر Online
507 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 24 تیر 1395 [14:35 ]
  الکتریسیته ساکن موجب تشدید توفان شن در بیابان می شود!
 

الکتریسیته ساکن موجب تشدید توفان شن در بیابان می شود!

به گزارش گروه علمی ایرنا پیش از این محققان میدان های الکتریکی موجود در توفان های شن و گردبادهای شنی در مناطق کویری را شناسایی کرده و در خصوص تاثیر این میدان ها بر شدت توفان نیز نظریاتی را مطرح کرده بودند اما تاکنون شدت میدان الکتریکی ناشی از توفان شن اندازه گیری نشده بود.

هنگام وزش باد در یک شن زار، ذرات شن شروع به حرکت می کنند و موجب بلندشدن غبار از سطح زمین می شوند؛ در اثر حرکت ذرات شن و سایش آنها به یکدیگر، الکتریسیته ساکن ایجاد می شود و در نتیجه این رخداد، ذرات بزرگتر شن الکترون های خود را به ذرات کوچکتر غبار می دهند و غبار دارای بار منفی می شود.

ذرات کوچکتر و سبک تر غبار توسط باد به سطوح بالاتر می روند، در حالی که ذرات سنگین تر شن که اکنون دارای بار مثبت هستند، نزدیک به سطح زمین باقی می مانند؛ این تفکیک ذرات بر اساس بار الکتریکی موجب تشکیل یک میدان الکتریکی می شود که به نوبه خود ذرات باردار بیشتری را به هوا می برد.محققان با بررسی و تحلیل اطلاعات به این جمع بندی رسیدند که میدان الکتریکی و افزایش غبار، موجب تشدید اثر یکدیگر می شوند.

غبار جوی با جذب نور خورشید موجب افزایش دمای سطوحی از اتمسفر و کاهش دمای هوای موجود سطوح زیرین می شود و به همین علت اثرات مهمی را بر آب و هوای زمین برجای می گذارد. محققان در مدل سازی های مورد استفاده برای پیش بینی وضعیت آب و هوا همواره تعداد و اندازه ذرات غبار موجود در اتمسفر را بر اساس شرایط جوی مختلف، تخمین می زنند.

اما تاکنون تاثیر میدان الکتریکی را در محاسبات خود منظور نکرده اند.اندازه گیری شدت میدان الکتریکی و تاثیر آن بر شکل گیری توفان های شن می تواند راهگشای محققان در این حوزه باشد.

  امتیاز: 0.00