منو
 کاربر Online
1207 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 17 تیر 1395 [17:09 ]
  ساخت پیل سوختی میکروبی!
 

به گزارش گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، در گزارش این محققان که در شماره آتی مجله TECHNOLOGY منتشر می شود، آمده است که این پیل سوختی میکروبی برای مدت پنج روز کار می کند و در نتیجه ی تشکیل بیوفیلم در آند، جریان برق تولید می کند.

این سیستم 1.3 میکرووات انرژی تولید می کند و با 52.25 میکرو آمپر جریان، چگالی برق آن برای این آزمایش حدود 25 W / m3 است.

این نتایج نشان می دهد که پیل های سوختی میکروبی که بر پایه کاغذ درست می شوند، می توانند در یک حالت سازگار با محیط زیست و بدون استفاده از هرگونه منبع انرژی خارجی، انرژی تولید کنند.

دکتر `نسترن هاشمی` استادیار مهندسی مکانیک و نویسنده ارشد این مقاله می گوید: تمام انرژی تولید شده در این دستگاه قابل استفاده است زیرا به هیچ منبع الکتریکی برای به جریان درآوردن مایعات درون دستگاه نیاز ندارد. این قابلیت در توسعه این قبیل دستگاه ها و گسترش کاربردهای آنها بسیار مهم و حیاتی است.

تشکیل بیوفیلم روی پارچه کربنی در جریان این آزمایش، نشان می دهد که جریان تولید شده نتیجه واکنش زیستی - شیمیایی است.

این موضوع اهمیت دارد، زیرا این بیوفیلم نقش حیاتی در تولید جریان یک پیل سوختی میکروبی ایفا می کند.
از سوی دیگر، اندازه و ضخامت افزایش یافته بیوفیلم نهایتا به افزایش تولید جریان منجر می شود.

  امتیاز: 0.00