منو
 کاربر Online
531 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 30 مهر 1394 [07:53 ]
  اندازه گیری با کولیس
 

اندازه گیری با کولیس

تصویر

شکل الف اجزای یک کولیس را نشان می دهد. ورنیه دارای مقیاسی است که طول 9 تقسیم بندی روی مقیاس اصلی به 10 تقسیم بندی قسمت می شود. به عبارت دیگر کمینه تقسم بندی روی مقیاس اصلی 1 میلی متر و روی ورنیه 0/9 میلی متر است.
شکل ب یک نمونه اندازه گیری را نشان می دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00