منو
 کاربر Online
774 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 10 مهر 1394 [07:58 ]
  نمایی از آسمان ظهر این روزها اگر خورشید گرفتگی پیش می آمد
 

تصویر زیر مربوط به نمای آسمان در تاریخ 9 مهر 1394 می باشد. همه ما می دانیم که این تصویر به دلیل حضور خورشید در آسمان غیر قابل مشاهده است. اما چنانچه یک خورشید گرفتگی کلی رخ دهد، آنگاه این تصویر کاملا قابل مشاهده است. اجرام در تصویر عبارتند از: خورشید که در صورت فلکی میزان قرار دارد. در سمت چپ خورشید در تصویر: سیاره کیوان یا Saturn قرار دارد و در سمت راست خورشید در تصویر: به ترتیب سیارات از خورشید عبارت از: سیاره تیر یا Mercury و سیاره مشتری یا Jupiter و سیاره بهرام یاMars و سیاره ناهید یا Venus می باشند. سعی کنید صورتهای فلکی که این سیارات در آنها واقع شده اند را با توجه به تصویر زیر پیدا کنید.


تصویر


منبع تصویر: http://www.heavens-above.com

  امتیاز: 0.00