منو
 کاربر Online
511 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 31 شهریور 1394 [13:36 ]
  عوامل موثر بر دوره تناوب
 

عوامل موثر بر دوره تناوب

الف) اثر افزایش جرم بر دورۀ تناوب در شکل زير اثر افزایش m با فرض ثابت نگه داشتن A و k برای سه نوسانگر ساده نشان داده شده است. همان طورکه دیده می شود افزایش m به تنهایی، دورهٔ تناوب نوسانگر را افزایش می دهد. در شکل زير ، جرم m از نمودار ١ به نمودار ٢ به نمودار ٣ افزایش می یابد.


تصویر

ب) اثر افزایش ثابت فنر بر دورۀتناوب در شکل زير اثر افزایش k با فرض ثابت نگه داشتن A و m برای سه نوسانگر ساده نشان
داده شده است. همان طور که دیده می شود افزایش k به تنهایی، دورهٔ تناوب را کاهش می دهد. در شکل زير، ثابت نیروی k از نمودار ١ به نمودار ٢ به نمودار ٣ افزایش می یابد.

تصویر

پ) اثر افزایش دامنه بر دورۀ تناوب در شکل زير اثر افزایش A با فرض ثابت نگه داشتن A و m برای سه نوسانگر ساده نشان
داده شده است. همان طورکه دیده می شود، متغیر A به تنهایی، هیچ تأثیری روی دورهٔ تناوب ندارد. دامنهٔ A از منحنی ١ به منحنی ٢ به منحنی ٣ افزایش می یابد.

تصویر

  امتیاز: 0.00