منو
 صفحه های تصادفی
شیوه زندگی امام رضا علیه السلام
کوارک در طبیعت
درمان با هیپنوتیزم
چرا ماشینها را روغن کاری می کنیم؟
نفتگیر
انواع کرم
خفاش
کاوش کهکشان
جایگاه انسان در تغییرات زمین
نام ها : محمد، احمد - ص
 کاربر Online
548 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 31 شهریور 1394 [13:36 ]
  عوامل موثر بر دوره تناوب
 

عوامل موثر بر دوره تناوب

الف) اثر افزایش جرم بر دورۀ تناوب در شکل زير اثر افزایش m با فرض ثابت نگه داشتن A و k برای سه نوسانگر ساده نشان داده شده است. همان طورکه دیده می شود افزایش m به تنهایی، دورهٔ تناوب نوسانگر را افزایش می دهد. در شکل زير ، جرم m از نمودار ١ به نمودار ٢ به نمودار ٣ افزایش می یابد.


تصویر

ب) اثر افزایش ثابت فنر بر دورۀتناوب در شکل زير اثر افزایش k با فرض ثابت نگه داشتن A و m برای سه نوسانگر ساده نشان
داده شده است. همان طور که دیده می شود افزایش k به تنهایی، دورهٔ تناوب را کاهش می دهد. در شکل زير، ثابت نیروی k از نمودار ١ به نمودار ٢ به نمودار ٣ افزایش می یابد.

تصویر

پ) اثر افزایش دامنه بر دورۀ تناوب در شکل زير اثر افزایش A با فرض ثابت نگه داشتن A و m برای سه نوسانگر ساده نشان
داده شده است. همان طورکه دیده می شود، متغیر A به تنهایی، هیچ تأثیری روی دورهٔ تناوب ندارد. دامنهٔ A از منحنی ١ به منحنی ٢ به منحنی ٣ افزایش می یابد.

تصویر

  امتیاز: 0.00