منو
 کاربر Online
1784 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 31 شهریور 1394 [13:12 ]
  مقايسه شتاب در حرکت دایره ای یکنواخت و حرکت پرتابی
 

مقايسه شتاب در حرکت دایره ای یکنواخت و حرکت پرتابی

حرکت دایره ای یکنواخت و حرکت پرتابی هر دو در صفحه انجام می شوند. شتاب در حرکت دایره ای یکنواخت شباهت هایی با شتاب در حرکت پرتابی بدون مقاومت هوا دارد، ولی تفاوت های مهمی نیز بین این دو وجود دارد. در هر دو حرکت دایره ای یکنواخت و حرکت به طور پرتابی بزرگی شتاب در تمام زمان ها یکسان است ولی در حرکت دایره ای یکنواخت جهت شتاب
پیوسته تغییر می کند (شكل ب) به گونه ای که همواره به سوی مرکز دایره است.

شتاب در بالای دایره به سوی پایین و در پایین دایره به سوی بالاست. در مقابل در حرکت پرتابی، جهت در تمام زمان ها یکسان باقی می ماند(شكل الف).

تصویر

  امتیاز: 0.00