منو
 کاربر Online
1693 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 13 شهریور 1394 [20:51 ]
  ساخت ارتفاع سنج ستاره ای(اسطرلاب)
 

یکی از روشهای اندازه گیری مختصات اجرام آسمانی، اندازه گیری زاویه سمت و ارتفاع است. در این روش، می توان از روی نقشه های موجود و خواندن زاویه سمت و ارتفاع، جای اجرام مورد نظر را در آسمان پیدا کرد وهمچنین می توان در صورت مشاهده یک جرم غیر متعارف که مکان آن در جداول ثبت نشده است، زاویه سمت و ارتفاع آن را اندازه گرفت و این زوایا را برای بررسی بیشتر به سایر مکانهای تخصصی نجومی ارایه داد. در اینجا وسیله ای که روش ساخت آن آموزش داده می شود، فقط زاویه ارتفاع را اندازه گیری می نماید. روش ساخت وسیله اندازه گیر سمت آموزش داده خواهد شد.
وسایل مورد نیاز:
کاغذ مقوایی به ابعاد 12 * 12 سانتیمتر- نی نوشابه به اندازه 12 سانتیمتر- نخ ضخیم به طول 20 سانتیمتر- واشر فلزی- پرگار- مداد- قیچی- چسب مایع و نواری- نقاله- خط کش.
روش ساخت:
1-طبق شکل دو خط عمود بر هم با فاصله یک سانتیمتر از کنار کاغذ رسم کنید.
2-با استفاده از پرگار، ربع دایره ای به شعاع 10 سانتیمتر و یازده سانتیمتر از تقاطع دو خط رسم کنید و با قیچی مقوا را از روی شعاع یازده سانتیمتر ببرید.
3-با استفاده از نقاله، ربع دایره را به 9 قسمت 10 درجه ای تقسیم کنید و از صفر تا نود را در کنار هر خط بنویسید.
4-با چسب نواری نی را بر روی خط نود درجه بچسبانید.
5-نخ را برداشته و واشر فلزی را به یک سر آن گره بزنید. سر دیگر نخ را با چسب مایع بر روی تقاطع دو خط یا مرکز ربع دایره بچسبانید.


تصویرتصویر


روش کاربرد:
مقوا را طوری در دست بگیرید که بتوانید از داخل نی جرم مقابل خود را ببینید. در این حالت، نخ عمود بر زمین و روی صفر درجه قرار دارد. حال مقوا را به سمت ستاره قرمز یا جرم مورد نظر حرکت تا بتوانید آن را از داخل نی مشاهده کنید. مجدد به نخ نگاه کنید و زاویه ای که نخ بر روی آن است را خوانده و ثبت کنید.
شما اکنون یک اسطرلاب ساده ساخته اید و با آن ارتفاع ستارگان، سیارات یا هر جرم آسمانی دیگر را می توانید اندازه بگیرید.
مشاهده 1:
1-یک برگه سفید را به 9 خط عمودی و 10 خط افقی، به صورت جدولی رسم کنید. پایین ترین خط افقی را صفر درجه و بالاترین خط افقی را نود درجه در نظر بگیرید. ردیف عمودی را از یک تا ده شماره گذاری کنید.ردیف عمودی ارتفاع ستاره ها را نشان می دهد.
2-شب هنگام و در ساعتی معین، ده ستاره را انتخاب کرده و ارتفاع هر کدام را با اسطرلاب خود اندازه گرفته و بر روی کاغذ شطرنجی ثبت کنید.


تصویر


یکی از مختصات ستارگان، زاویه ارتفاع آنها از سطح افق است. در این نوع اندازه گیری، زاویه موازی با زمین صفر درجه و زاویه بالای سر در آسمان، نود درجه می باشد.

  امتیاز: 0.00