منو
 کاربر Online
1273 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 10 شهریور 1394 [20:24 ]
  نپتون در مقابله
 

سیاره نپتون در تاریخ 10 شهریور 1394 به مقابله با خورشید رسید و در نزدیکترین فاصله با زمین قرار گرفت. مقابله هنگامی رخ می دهد که سیاره در پشت زمین قرار گرفته و با غروب خورشید، طلوع کرده و با طلوع خورشید، غروب می کند. البته در مورد سیارات بیرونی، مقابله باعث نمی شود که سیاره در نزدیکترین فاصله با زمین، آنقدر درخشان شود تا بدون تلسکوپ مشاهده شود. بلکه برای مشاهده سیارات اورانوس و نپتون بایستی همواره از تلسکوپ استفاده کرد.
در مقابله، سیاره بهتر مشاهده می شود. اما در چندین شب قبل و چندین شب بعد نیز سیاره تقریبا با همان کیفیت مشاهده می شود.تصویر

  امتیاز: 0.00