منو
 صفحه های تصادفی
ویتامینهای موجود در عسل
نابینایی
کاربر:پریسا احمدی
نامهای امام علی علیه السلام در آسمان
حلم و تواضع
اوانسیت
تغییر جهانی
توزیع نرمال
امام حسین علیه السلام و ارسال نامه برای کوفیان
تکودار ایلخان مغول
 کاربر Online
693 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 31 مرداد 1394 [13:35 ]
  بطري جادويي!
 

بطري جادويي!

مقداری آب درون یک بطری بریزید و درب آن را محکم بندید. اکنون روزنه ای در بطری ایجاد کنید( محلی که آب وجود دارد). پیش بینی کنند که آیا با سوراخ کردن بطری آب از آن خارج می شود یا خیر؟

پس از آن بطری را سوراخ کنید تا دانش آموزان نتیجه پیش بینی خود را مشاهده کنند. همانطور که آزمایش نشان می دهد پس از سوراخ کردن بطری، آبی از آن خارج نمی شود.

در ادامه می توانید به اين پرسش پاسخ دهيد كه اگر روزنه را بزرگتر کنید آیا باز هم آب خارج می شود یا خیر؟

به این منظور می توانید مطابق شکل زیر روزنه ای بزرگ در بطری ایجاد کنید. باز هم خواهید دید چنانچه در بطری محکم بسته شده باشد آبی از بطری خارج نمی شود!

این وسیله می تواند برای آب دادن به پرندگان برای مدتی طولانی استفاده شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00