منو
 کاربر Online
814 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 31 مرداد 1394 [12:32 ]
  مشاهدة درون بادكنك باد شده!!
 

مشاهدة درون بادكنك باد شده!!

بادكنكي را مطابق شكل الف وارد يك بطري پلاستيكي كنيد و در آن را دور دهانه بطري بكشيد. روزنه اي در قسمت پايين آن ايجاد كنيد(شكل ب). دهانه بادكنك را به طور كامل با لب هاي خود بگيريد و درون بادكنك بدميد تا باد شود. پس از آنكه بادكنك به طور كامل فضاي داخل بطري را در بر گرفت، روزنه را با چسب نواري به طور كامل مسدود كنيد و دهان خود را از بطري جدا كنيد. خواهيد ديد كه هواي دميده شده در بادكنك، مطابق شكل پ آن را به طور باد شده نگه مي دارد.

دليل اين اتفاق با توجه به فشار هوا به سادگي قابل توجيه است. وقتي درون بادكنك مي دميد هواي درون بطري از طريق روزنه خارج مي شود. با مسدود كردن روزنه، فشار هوا، بسيار بيشتر از فشار هوايي است كه درون بطري قرار دارد و به پوسته خارجي بادكنك وارد مي شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00