منو
 کاربر Online
1265 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 31 مرداد 1394 [12:30 ]
  فيزيك آبپاش ها و سمپاش ها
 

فيزيك آبپاش ها و سمپاش ها

یک نی را مطابق شکل (الف) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که نی درون بطری قرار دارد مطابق شکل(ب)
درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.

تصویر

اين فعاليت ساده به فشار هوا و اصل پاسكال مربوط مي شود. وقتي دهانه بطري را با لب هاي خود مسدود مي كنيم و در آن مي دميم فشار هواي بالاي بطري افزايش مي يابد.

بنا بر اصل پاسكال، اين افزايش فشار ، به هر اندازه اي كه باشد، عيناٌ به تمام قسمت هاي مايع و همچنين بطري منتقل مي شود. در نتيجه آب از ني خارج مي شود.

اين آزمايش ساده، كاربردهاي زيادي در وسايلي همانند آبپاش ها و سمپاش هاي دستي دارد كه با تلمبه كار مي كنند(شكل زير).

تصویر

  امتیاز: 0.00