منو
 کاربر Online
1098 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 31 مرداد 1394 [12:08 ]
  نيروهاي مساوي ولي فشار متفاوت!
 

نيروهاي مساوي ولي فشار متفاوت!

با وجود اینکه نیروهای وارد شده از طرف انگشتان به یک پونز برابر است ولی در جهت مخالف یکدیگرند، تنها در محل اتصال نوک پونز با انگشت نشانه، احساس درد می‏ کنیم.

این موضوع به سادگی با توجه به رابطة بین نیرو و فشار قابل توضیح است. بزرگي نيروي F براي هر دوطرف پونز يكسان است.

تصویر

  امتیاز: 0.00