منو
 کاربر Online
446 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 24 مرداد 1394 [14:25 ]
  آشنايي با ذرة کائون
 

آشنايي با ذرة کائون

کائون یکی از ذرات مجموعه‌ای است که با نام مزون‌های شبه نرده‌ای شناخته می‌شوند. این‌ها ذراتی هستند که اسپین ندارند. جرم‌شان اندکی بیش از نصف جرم پروتون و حدود 5/3 برابر جرم پیون، سبک‌ترین مزون، است.

گفته می‌شود که کائون حامل یک واحد شگفتی، s، یا نوعی بار است. این مفهوم از اینجا ریشه می‌گیردکه کائون‌ها به آسانی در بر هم کنش‌های قوی تولید می‌شوند، اما فقط به طور ضعیف واپاشیده می‌شوند. این مشکل با مشاهدة اینکه ذرات شگفت فقط به طور جفت تولید می‌شوند، حل شد.

به خاطر پایستگی شگفتی در بر هم کنش‌های قوی یکی با بار شگفتی مثبت و دیگری با بار شگفتی منفی تولید می‌شود. از آنجا که کائون سبک‌ترین ذرة شگفت است، تنها می‌تواند به ذرات شگفت واپاشیده شود و تنها بر هم کنش ضعیف است که می‌تواند پایستگی شگفتی را نقض کند.

  امتیاز: 0.00