منو
 کاربر Online
1267 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 17 مرداد 1394 [20:41 ]
  افق های نو و پلوتو
 

افق های نو یا New Horizons (نیو هرایزنز) اکنون پس از حدود بیش از 9 سال، و حدود پنج هزار میلیارد کیلومتر طی مسافت، به سیارک کوتوله، پلوتو رسیده است. کوتوله ای که دردسرهای فراوانی را به همراه داشته است. پس از کشف توسط جوانی 23 ساله، عنوان سیاره به خود گرفت. توسط دختری 11 ساله نامگذاری شد. از پلوتو قمری کشف شد به نام چارون که بزرگی این قمر حدود نصف بزرگی پلوتو است. جرم حجمی آن به اندازه سیارات سنگی نیست و از سیارات گازی نیز بیشتر است. و در آخر نیز از زمره سیارات اخراج شد و اعتراض های تعداد زیادی از ستاره شناسان و مردمی که دوست دار این خدای دنیای مردگان و ارواح بودند، راه به جایی نبرد و عنوان سیاره را برای همیشه از دست داد. این کوتوله توانسته است، تمام اسرار خود را سر به مهر نگاه دارد و اجازه ندهد حتی تلسکوپ فضایی هابل نیز آن را دقیق شناسایی کند. ولی اکنون این دنیای پر رمز و راز میهمانی ناخوانده دارد که هر لحظه به آن نزدیک و نزدیکتر می شود. و اکنون این میهمان ناخوانده که `افق های نو` نام دارد، آیا می توانند قمر های جدیدی را به دور این کوتوله کشف کند؟ آیا می تواند نگرشی جدید در ایده های چگونگی پیدایش منظومه شمسی ارایه دهد؟ و ده ها سوال دیگر که دانشمندان ستاره شناس امیدوار هستند با شناسایی دقیق پلوتو به پاسخ این سوالات و اطلاعات مفیدی دست یابند.


تصویر

تصویر از: NASA. در این تصویر تخیلی، فضاپیمای افق های نو به همراه پلوتو و قمر آن چارون دیده می شود.

  امتیاز: 0.00