منو
 صفحه های تصادفی
انواع رخساره در محیط رسوبی کربناته
کارشناس برنامه ریزی و امور اداری و استخدامی کشور
استون
فیزیولوژی یادگیری و حافظه
ابو شجاع مظفر بن ابوصالح میکالی
ویژگی های دوره مرابطون
نوش
آمارهایی از رشد اینترنت و مبادلات تجاری از طریق آن
موریون
برتری امام علی بر سه پیامبر اولوالعزم
 کاربر Online
1310 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 22 تیر 1394 [14:56 ]
  سیاره های مشتری و ناهید در غروب تیر94
 

تصویر

همانطور که در تصویر بالا دیده می شود، سیاره مشتری و سیاره ناهید (زهره) در بعد از غروب خورشید مشاهده می شوند. این تصویر در ساعت 21 روز 20 تیر 94 گرفته شده است. در این تصویر، هنوز آسمان تاریک نیست به طوری که ستاره ای قابل مشاهده نمی باشد اما درخشندگی این دو سیاره نسبت به ستاره ها باعث دیدن آنها می شود. در تصویر که غرب آسمان را نشان می دهد، جرم کم نورتر سیاره مشتری و جرم پر نورتر سیاره ناهید است. جهت حرکت واقعی سیارات در آسمان، از سمت غرب به سمت شرق می باشد. ولی در یک شب اگر در ساعتهای مختلف به سیارات نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که آنها به همراه سایر ستاره های اطراف خود، مانند خورشید، در غرب آسمان، غروب می کنند. حرکت سیارات به سمت غرب جهت غروب کردن، در کشور ما، عمود بر افق که طبق تصویر، خانه ها قرار دارند نیست بلکه مایل است. برای به دست آوردن این مسیر، خطی از سیاره ناهید که پر نورتر است به سیاره مشتری که کم نورتر است وصل کنید. این خط را به سمت راست تصویر و به سمت افق ادامه دهید تا افق را قطع کند. محل تقاطع خط و افق خارج از تصویر خواهد بود. این خط، حدود مسیر حرکت سیارات به سمت غروب کردن آنها می باشد. مانند تصویر زیر:

تصویر

سیاره مشتری را در چندین هفته آینده، شما نمی توانید در همین فاصله از افق مشاهده کنید. حرکت زمین به دور خورشید باعث می شود که کم کم سیاره مشتری از آسمان غروب خارج شود و پس از مدتی در آسمان شرق و قبل از طلوع خورشید مشاهده خواهد شد. در مورد حرکت سیاره ناهید، شما چه پیش بینی دارید؟ پیش بینی خود را به ایمل زیر ارسال فرمایید:
rastegarnasab@roshdmail.ir


تصویر از: غلامحسین رستگارنسب

  امتیاز: 0.00