منو
 کاربر Online
975 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 22 تیر 1394 [10:40 ]
  آينه تك بسامد
 

آينه تك بسامد

آینه های معمولی، نور را در گسترۀ وسیعی از بسامدها بازتاب می دهند. اما یک طراحی جدید آینه می تواند یک تک
بسامد را بازتاب و سایر بسامدها را از خود عبور دهد. این «فرا آینه » آرایه ای از قطعات فلزی شکل داده شده، با اندازۀ
زیر طول موج درون یک مادۀ شفاف است و می توان برای بازتاب نور در یک جهت مشخص، یا کانونی کردن نور، شبیه
یک آینۀ منحنی نیز آن را به کار برد.

فرا آینه های تخت می توانند جایگزین گیرنده های بشقابی شوند یا صفحه های خورشیدی ماهواره را بپوشانند و ضمن
بازتاب دادن سیگنال های ارتباطی میکروموج، نور خورشید را عبور دهند.

آینه ها معمولاً صفحات تختی با روکش فلزی هستند که تمام امواج نور ورودی را در زاویه ای برابر با زاویۀ تابش فرودی
و در جهت مخالف آن، بازتاب می دهند.

ادامه داستان را با دانلود فايل زير بخوانيد
http://www.psimag.ir/sites/default/files/vol.8-p.12.pdf

  امتیاز: 0.00