منو
 کاربر Online
790 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 09 تیر 1394 [21:28 ]
  نزدیکترین فاصله سیاره ناهید و مشتری از دید ما
 

امروز سه شنبه 9 تیر 94 ، سیاره ناهید و سیاره مشتری به نزدیک ترین فاصله خود از دید ما زمینی ها رسیدند. البته فاصله آنها از ما بسیار متفاوت است. سیاره ناهید در مدار خود به دور خورشید بیش از 90 میلیون کیلومتربا زمین فاصله دارد و سیاره مشتری نیز در مدار خود به دور خورشید، با زمین حدود 900 میلیون کیلومتر فاصله دارد. اما این دو سیاره از دید ما زمینی ها طوری قرار گرفته اند که به اندازه حدود 22 درجه قوسی از هم فاصله داشته و دیده می شوند. این فاصله کمتر از قطر ماه شب چهاردهم و یا قطر خورشید می باشد. قطر ماه کامل و یا خورشید حدود 30 درجه قوسی یا نیم درجه است. چنین تصویری از دو سیاره، تا چهار سال دیگر تکرار نخواهد شد.
تصویر زیر حدود ساعت 21 و از سمت غرب گرفته شده است. در این میزان روشنی هوا هنوز ستاره ای به خوبی قابل رویت نیست اما دو سیاره ناهید و مشتری قابل مشاهده هستند. سیاره ای که پرنورتر است، سیاره ناهید و سیاره کم نورتر، سیاره مشتری می باشد. در این تصویر، ساختمان ها نشان دهنده افق هستند. از افق غرب به سمت بالا، ابتدا سیاره ناهید و سپس سیاره مشتری قرار دارد.


تصویر

تصویر از: غلامحسین رستگارنسب


منبع فاصله سیارات از زمین: https://sg.news.yahoo.com/illusion-draw-planets-closer-114102031.html#VqoIDgi

  امتیاز: 0.00