منو
 صفحه های تصادفی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
انواع غارها
رشته تکنولوژی آبیاری
طبقه بندی سنگهای آواری
معناشناسی
تیره لوبه لیا
استقلال طلبی در نوجوانان
پلهای بتن پیش تنیده
حضور امام حسین علیه السلام در جنگ جمل
روح اجتماعی مؤمن
 کاربر Online
818 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 09 تیر 1394 [11:21 ]
  باردار شدن و تخليه الكتريكي
 

باردار شدن و تخليه الكتريكي

شكل هاي زير باردار شدن و تخليه الكتريكي را در سه مرحله نشان مي دهد. اين پديده همواره براي ما رخ مي دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00