منو
 کاربر Online
1033 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 01 تیر 1394 [16:17 ]
  عرض منطقة البروجی
 

تصویر شماره 1 در تاریخ 29 خرداد 94 بعد از غروب خورشید گرفته شده است. همانطور که در تصویر دیده می شود، بالاتر از افق، ماه قرار دارد و بالاتر از ماه، سیاره ناهید مشاهده می شود و کمی بالاتر و کمی به سمت چپ، سیاره مشتری به عنوان بزرگترین سیاره منظومه شمسی بدون هیچ ابزار رصدی و با چشم قابل مشاهده است.
تصویر شماره 2 در تاریخ 30 خرداد 94 بعد از غروب خورشید گرفته شده است. همانطور که در تصویر شماره 2 مشاهده می شود، ماه حدود 12 درجه نسبت به شب قبل، از سمت مغرب به سمت مشرق حرکت کرده است و با کمی فاصله، بین سیاره ناهید و سیاره مشتری قرار گرفته است. سیاره ناهید به افق نزدیکتر و سیاره مشتری از افق دورتر است. فاصله بین ماه، ناهید و مشتری، بخشی از عرض منطقة البروجی می باشد.
تصویر شماره 3 همانند سازی تصویر شماره 2 است. دو خط موازی نشان دهنده حدود عرض منطقة البروجی است. فاصله دو خط موازی در آسمان حدود 16 درجه می باشد. همه سیارات در این نوار 16 درجه ای که منطقة البروج نامیده می شود به دور خورشید می گردند. ماه نیز در همین نوار به دور زمین می گردد. زمین تقریبا بر روی خطی در وسط دو خط موازی به دور خورشید می گردد. به خطی که زمین بر روی آن به دور خورشید می گردد، دایرة البروج گفته می شود. بنابر این، مدار همه سیارات در منطقة البروج واقع است.

تصویر شماره 1

تصویر


تصویر شماره 2

تصویر


تصویر شماره 3

تصویر


تصاویر از: غلامحسین رستگارنسب

  امتیاز: 0.00