منو
 کاربر Online
1372 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 20 خرداد 1394 [13:26 ]
  خورشید در انقلاب تابستانی
 

31خرداد در نیم کره شمالی زمین، خورشید در انقلاب تابستانی خواهد بود.
زمین بر روی مداری بیضی شکل به دور خورشید حرکت می کند. برخلاف دایره که دارای یک مرکز می باشد، بیضی دارای دو کانون است و خورشید همواره در یکی از کانونهای آن قرار دارد. در دایر، همیشه فاصله مرکز تا هر نقطه از محیط به یک اندازه است . اما در بیضی، فاصله یکی از کانون ها همیشه با محیط بیضی به یک اندازه نیست. بنابر این هنگامی که زمین بر روی مداری بیضی شکل به دور خورشید می گردد، فاصله آن به طور مرتب با خورشید زیاد می شود و یا کم می شود. این باعث می شود تا در دو نقطه زمین بیشترین فاصله و کمترین فاصله با خورشید را داشته باشد. هنگامی که زمین به بیشترین فاصله می رسد در اصطلاح علمی گفته می شود که زمین در اوج قرار دارد یا انقلاب تابستانی است. این پدیده در 31 خرداد اتفاق می افتد.
همچنین خورشید 31 خرداد بیشترین زاویه از افق را خواهد گرفت که نشان دهنده، بلند ترین طول روز در سال نیز است.


تصویر

همانطور که در تصویر مشاهده می شود، خورشید در سمت چپ و زمین در سمت راست نشان داده شده است. در این تصویر زمین بیشترین فاصله با خورشید را دارد. این زمان 31 خرداد می یاشد.

  امتیاز: 0.00