منو
 صفحه های تصادفی
تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش
موسکویت
صدمات ستون فقرات
اولین پرواز تا اولین هواسر
کاتالیزور و واکنش شیمیایی
انگیزه درد
نصر بن ابی نیزر
تاریخ فلسفه
لوای (پرچم) امام زمان و چند حدیث در باب ظهور
 کاربر Online
405 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 15 خرداد 1394 [15:13 ]
  ستاره نوترونی
 

اگر جرم هسته باقی مانده پس از مرگ یک ستاره بیش از 1.4 و کمتر از 3 برابر جرم خورشید باشد، چون جرم آن بسیار زیاد است بنابراین پروتون ها و الکترون ها به علت فشار و دمای فوق العاده زیاد هسته ستاره با هم ترکیب می شوند و نوترون ها را بوجود می آورند که به آن ستاره نوترونی می گویند.
ستارگان نوترونی به سرعت دوران می کنند بطوریکه برخی از آنها در هر ثانیه 1000 بار به دور خود می چرخند. همچنین ستارگان نوترونی دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی هستند. شدت میدان مغناطیسی بعضی از آنها چندین میلیارد برابر میدان مغناطیسی در سطح زمین است. الکترون هایی که از فضای بیرون به دام این میدان مغناطیسی قوی می افتند، به علت چرخش زیاد و پر سرعت، شتاب دار شده و امواج رادیویی یا پرتو X تابش می کنند. وقتی دستگاه ردیاب ما (که معمولا یک رادیو تلسکوپ است) به سمت آن ستاره نشانه می رود به تناوب یک سری پالس یا موج دریافت می کند که چیزی شبیه به تپش قلب انسان است و از این رو به آن دسته از ستارگان نوترونی که چنین تابش هایی دارند، پالسر (Pulsar) یا تپ اختر می گویند.


تصویر

  امتیاز: 0.00