منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:محمدرضا شفیع زاده
علم به اسم اعظم پروردگار
دونالد کنوث
رشته هنرهای سنتی
ویتامین B9
زندگینامه کنستانتین تسیولکوفسکی
علوم تغذیه در ورزش
سازمان مجازی
طبقه بندی کلی فیزیک
کانی گوهری
 کاربر Online
925 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 [13:11 ]
  رصدگاه بوم- شناختی کرکس در رصدخانۀ ملی
 

رصدگاه بوم- شناختی کرکس اولین پایگاه دائمی و پژوهش‌های اقلیمی بوم‌شناختی ایران در ارتفاعات کوهستانی است. این پایگاه در قلۀ کوه گرگش از مجموعه کوه های کرکس واقع در ارتفاع ۲۶۰۰ متر از سطح دریا در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر کاشان در جایگاه ملی رصدخانۀ ملی، ایجاد می‌شود. هدف‌های کوتاه مدت این رصدگاه شامل مطالعلات اقلیمی در اطراف کوه گرگش، بررسی تنوع زیستی در سطوح مختلف (از باکتریهای خاک گرفته تا رویش های گیاهی)، و بررسی ساختار و فرایندهای خاک است. هدف‌های بلند مدت این رصدگاه عبارت از پایش دائمی تغییرات آب و هوایی و اثرهای آن بر تنوع‌زیستی و سیستم‌های بوم‌شناختی در ارتفاعات کوهستانی و ارتفاعات پایکوهی است. پروژۀ بوم شناختی کرکس (KECO – INO) نتیجۀ همکاری میان رصدخانۀ ملی ایران، موسسۀ بوم‌شناسی و تنوع‌زیستی مدیترانه ( بامشارکت مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و دانشگاه مارسی) ، موسسۀ ملی اقیانوس شناسی و علوم جَو ایران، دانشگاه کاشان، و دانشگاه تهران است.

  امتیاز: 0.00