منو
 صفحه های تصادفی
تاریخ هوانوردی
نابرابریهای طبقاتی از دیدگاه مارکس
انواع نهاداجتماعی
عمق کاشت
گرم کردن مایکروویوی مواد غذایی
انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه
کاچولونگ
امام زمان علیه السلام در قرآن - نحل : 16
بافت شناسی
دانستنیهای جهان
 کاربر Online
1838 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 [12:30 ]
  تحول ستارگان
 

وقتی ستاره به رشته اصلی رسید انرژی آن تقریبا بطور کامل از واکنش های هسته ای هیدروژن سوز تامین می شود. یعنی در مرکز این ستارگان، هسته های هیدروژن به هم جوش خورده و به هسته های هلیوم تبدیل می شوند که نه تنها باعث آزاد شدن مقدار زیادی انرژی می گردد، درخشندگی ستاره را نیز تامین می کند.
واکنش همجوشی هسته ای که در ستارگان رخ می دهد اینگونه است که هسته 4 اتم هیدروژن با یکدیگر پیوند خورده و در نتیجه یک هسته اتم هلیوم تولید شده و مقداری انرژی نیز آزاد می شود. خلاصه این مجموعه واکنش ها که به چرخه ی پروتون-پروتون مشهور است بصورت زیر است:
تصویر
در واکنش همجوشی بالا کمتر از 1% از هیدروژن سوخته شده به انرژی تبدیل می شود. بنابراین جرم ستاره در این مرحله از تحول, به مقدار ناچیز کاهش پیدا می کند ولی ترکیبات شیمیایی نواحی مرکزی ستاره بطور محسوسی تغییر خواهد کرد. یعنی در این نواحی هسته های هیدروژن به تدریج به هسته های هلیوم تبدیل خواهد شد. با افزایش دما و چگالی در مرکز ستاره، میزان رخ داد واکنش های هسته ای نیز افزایش می یابد و بنابراین ستاره در هنگام تحول بر روی رشته اصلی، دارای درخشندگی بیشتری نیز می گردد, و در نمودارH-R اندکی به سمت بالا حرکت می کند. مدت زمان تحول ستاره بر روی رشته اصلی به میزان زیادی به جرم ستاره بستگی دارد. بطور مثال هرچقدر جرم ستاره کمتر باشد، زمان تحول آن بر روی رشته اصلی طولانی تر بوده و هرچه ستاره جرم بیشتری داشته باشد زمان تحول آن کوتاه تر بوده و مدت زمان کمتری بر روی رشته اصلی باقی می ماند.


تصویر


منبع تصویر: www.roshd.ir

  امتیاز: 0.00