منو
 کاربر Online
1790 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 18 اردیبهشت 1394 [22:11 ]
  استقرار تلسکوپ، سمت- ارتفاعی
 

بي شک اهميت پايه تلسکوپ اگر از خود اپتيک بيشتر نباشد، کمتر هم نيست. سه پايه تلسکوپ بايد در برابر وزش باد و نيز لرزش زمين (به خاطر حرکت افراد در اطراف تلسکوپ) استحکام مناسب را داشته باشد و نيز بايد بتواند وزن لوله تلسکوپ و ديگر متعلقات آن را تحمل کند. البته اگر قرار باشد تلسکوپ در مکاني ثابت نباشد، بايد براي سهولت در حمل و نقل، ضمن توجه به استحکام پايه اي سبک انتخاب شود. همين طور بايد براي کاربر امکان نشانه روي در سراسر آسمان را فراهم کند: يعني از سرسو تا حتي چند درجه زير افق و در تمام جهت ها.
پايه سمت – ارتفاعي
تلسکوپي که مستقر بر روي پايه سمت – ارتفاعي است، آسمان را در سمت و ارتفاع جاروب مي کند. يعني يک محور متحرک افقي دارد که تلسکوپ را در چپ و راست حرکت مي دهد. محور متحرک عمودي سه پايه نيز تلسکوپ را در جهت بالا و پايين حرکت مي دهد. همان طور که مشخص است ساختمان پايه و طرز کار آن ساده است، اما بيشتر اين پايه ها به دليل عدم استفاده از موتور ردياب قابليت دنبال کردن اجرام آسماني را ندارند و از اين رو هر چه از بزرگنمايي بيشتري در هنگام رصد استفاده کنيم، سرعت خارج شدن جرم مورد نظر از ميدان ديد بيشتر خواهد بود که در اين جا کاربر تلسکوپ بايد با استفاده از پيچ هاي حرکت ريز تلسکوپ به صورت دستي جرم مورد نظر خود را دنبال کند و آن را در وسط ميدان ديد قرار دهد. با اين حال سبکي وزن، طرز کار و ساختمان ساده آن موجب شده تا بسياري از رصدگران از چنين پايه اي براي رصدهاي به خصوص تفنني استفاده کنند. عکاسي با نوردهي بلند مدت از پشت تلسکوپ هايي که مستقر روي چنين پايه هايي هستند تقريباٌ امکان ناپذير است.


تصویر

منبع: نجوم به زبان ساده
با تلخیص و اضافات

  امتیاز: 0.00