منو
 صفحه های تصادفی
فراخوان مشارکت در محتوای گروه فیزیک
صفاریان
صوت چگونه بوجود می آید ؟
رشته صنایع ایمنی
شکسته شدن حرمت انسان
حتمی بودن خروج سفیانی - حمران : 2
سایر طبقه بندی ها
پایان کار مرداویج زیاری
امام حسین علیه السلام و کرایه شتران برای سفر تا کربلا
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با انسان
 کاربر Online
342 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 [06:05 ]
  نگاهي به گرمايش جهاني و اثر گلخانه اي
 

نگاهي به گرمايش جهاني و اثر گلخانه اي

بسياري از دانشمندان ، سوخت هاي فسيلي را عامل اصلي گرمايش جهاني مي دانند . سوخت هاي فسيلي پس از مصرف كربن دي اكسيد و ديگر گازهاي گلخانه اي در جو زمين آزاد مي كنند . انباشت اين گازها در گذر زمان سبب افزايش دماي زمين و گرمايش جهاني مي شود . بسياري از دانشمندان نگران هستند كه گرمايش جهاني سبب دگرگوني اقليم زمين (‌الگوي آب وهوايي زمين ) خواهد شد . بارش بسيار باران در يك مكان يا كاهش بارندگي در مكان ديگر ، گرفتاري هاي بزرگي پيش مي آورد .

كربن دي اكسيد و ديگر گازهاي طبيعي با به دام انداختن انرژي خورشيد در جو زمين ، سياره مار را گرم نگه مي دارد . اين پديده را اثر گلخانه اي مي نامند . سوزندان سوخت هاي فسيلي باعث آزادي گازهاي گلخانه اي بيش تر در جو زمين مي شود و بر گرمايش جهاين مي افزايد ( شكل زير )


تصویر


تصویر

تصویر


شرح شكل : اين شكل ها نشان مي دهد كه چگونه اثر گلخانه اي باعث گرم شدن زمين مي شود .

  امتیاز: 0.00