منو
 صفحه های تصادفی
محاسبه مساحت دایره
کتابهای فیزیک نوین
نام بیعت کنندگان دومین بیعت عقبه
خودآگاهی پیامبرانه
عوامل موثر بر تاریخ کاشت
فاطمه علیها سلام و دیگ جوشان
سنجش زمان از طریق ماه
کهکشان بیضوی
عوامل بازدارنده خلاقیت
مرکز دایره محاطی
 کاربر Online
556 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 [07:31 ]
  سه نوع آذرخش به روايت تصوير
 

سه نوع آذرخش به روايت تصوير

آذرخش يا تخليه الكتريكي نتيجه جدايي بارهاي مثبت و منفي است.

آذرخش درون ابر
آذرخش بين ابر و ابر
آذرخش بين ابر و زمين


تصویر

  امتیاز: 0.00