منو
 صفحه های تصادفی
دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت
کنترل نمودن جهت صوت
آبیاری کرتی یا غرقابی
شیشه سیلیسی یا کوارتزی
مشکلات مراحل نوجوانی
عمر بن مسعود
پرخاش حسنین به مروان
کاربر:جواد حمزه
مؤسسه آموزش از راه دور
کنترل انواع فاضلاب
 کاربر Online
1780 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 10 اردیبهشت 1394 [16:00 ]
  بارش شهابی اتای دلو، 15 و 16 اردیبهشت 94
 

بارشهای شهابی یکی از پدیده های بسیار زیبا در آسمان شب می باشند. بارشهای شهابی در اثر برخورد یا تصادم کره زمین با توده برجای مانده از یک دنباله دار به وجود می آید. هنگامی که یک دنباله دار به حضیض خورشیدی خود نزدیک می شود، حرارت خورشید باعث فوران بخار آب به همراه سایر مواد جامد از دنباله دار می شود و این توده تونلی شکل، در فضای اطراف خورشید بر جای می ماند. گاهی مدار حرکت دنباله دار و توده ای که از آن برجای می ماند با مدار حرکت زمین تلاقی می کند و زمین هنگامی که در حال حرکت به دور خورشید است، از میان این توده برجای مانده از دنباله دارعبور می کند. هنگامی که جو زمین با اجرام این توده برخورد می کند، این اجرام در جو زمین مشتعل شده و می سوزند و این پدیده بارش شهابی نامیده می شود. بارش شهابی در زمانهای خاصی اتفاق می افتد و دلیل آن این است که همه دنباله دارها مدار زمین را قطع نمی کنند. بارش شهابی یک شروع و اوج و پایان دارد. هنگامی که زمین به توده برجای مانده از دنباله دار برخورد می کند، شروع بارش نامیده می شود. هنگامی که زمین وارد فشرده ترین بخش توده می شود، اوج بارش نامیده می شود و هنگامی که زمین از توده خارج می شود، پایان بارش شهابی نامیده می شود. به همین دلیل بارش شهابی ممکن است که چندین روز طول بکشد. مشاهده گرانی که در بخش شب زمین هستند می توانند بارش های شهابی را مشاهده کنند. چنانچه خطی از دید مشاهده کننده در روی زمین به محل برخورد جو زمین با توده برجای مانده از دنباله دار رسم کنیم و خط را ادامه دهیم تا کره آسمانی را قطع کند، محل برخورد خط با کره آسمانی در نزدیکی یک ستاره و یا در یک صورت فلکی خواهد بود. معمولا آن ستاره یا صورت فلکی به نام آن بارش نامگزاری می شود.
اما بارش شهابی اتای دلو، در 15 و 16 اردیبهشت 94 به اوج خود رسیده و قابل مشاهده است. این بارش شهابی در نزدیکی ستاره اتا در محدوده شمالی صورت فلکی ریزنده آب(دلو) به وقوع می پیوندد و قبل از طلوع خورشید قابل رصد است. عامل به وجود آوردنده این بارش شهابی، توده ای است که از دنباله دار معروف هالی بر جای مانده است. این دنباله دار تقریبا هر 76 سال یکبار به دور خورشید می گردد و آخرین بار در سال 1365 خورشیدی برابر با 1986میلادی مشاهده شده است. هنگام اوج بارش حدود 60 شهاب در ساعت قابل مشاهده است یا ZHR آن حدود 60 می باشد. برای مشاهده بارشهای شهابی نیازی به ابزارهای خاصی مانند تلسکوپ نیست.

  امتیاز: 0.00