منو
 کاربر Online
701 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 29 فروردین 1394 [19:00 ]
  آشنایی با فیزیک تابش
 

آشنایی با فیزیک تابش

فیزیک تابش را دقیقاً می‌توان چنین تعریف کرد: بررسی خواص تابش‌های یونندۀ مربوط به فیزیک اتمی و هسته‌ای و مطالعۀ بر هم کنش‌ این تابش‌ها با ماده. تابش‌هایی که مستقیماً یوننده‌اند عبارت‌اند از: الکترون‌ها، پروتون‌ها، ذرات آلفا و بتا، و تمام ذرات بنیادی باردار دیگر و پاد ذره‌هاشان.

پرتوهای ایکس، پرتوهای گاما، و نوترون‌ها، علاوه بر ذرات بنیادی بدون بار دیگر، به طور غیر مستقیم یوننده‌اند. مقدار میانگین انرژی یونش برای بیشتر جامدات به تقریب با ضریب 10 کمتر از گازهاست. به این ترتیب، حوزة فیزیک تابش به رویدادهای تابش اولیه‌ای محدود می‌شود که انرژی‌شان بیشتر از چند الکترون ولت است.

افزون بر این، به لحاظ تاریخی، فیزیک تابش بسیاری از جنبه‌های بهداشتی و مباحث ایمنی مربوط به چشمه‌های پرتوزا و تجهیزاتی مانند ماشین‌های پرتو ایکس، شتابدهنده‌های ذرات، و راکتورهای هسته‌ای را که مولد تابش یوننده‌اند، در بر می‌گیرد.

  امتیاز: 0.00