منو
 صفحه های تصادفی
هدروشیت
اسید بن خضیر
گشنیز
سبط پیامبر و حمایت همه جانبه
تاریخچه امامزاده های ایران
باستان شناسی فضایی
دولومیت
گردش خون در مویرگ و سیستم لنفاوی
جایگاه واقعی شمال مغناطیسی
معجزه امام سجاد علیه السلام
 کاربر Online
300 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 26 فروردین 1394 [06:38 ]
  توريچلي و ساخت جوسنج ساده جيوه اي
 

توريچلي و ساخت جوسنج ساده جيوه اي

با استفاده از اصل هم فشاري نقاط همتراز در يك مايع، مي توان فشار سنج ساده اي ساخت كه براي اندازه گيري فشار هوا به كار رود.شكل زير يك فشار سنج ساده جيوه اي را نشان مي دهد. يك لولة شيشه اي به طول حدود 80 سانتيمتر، كه يك سر آن بسته است را انتخاب مي كنيم.

لوله را پر از جيوه كرده و پس از خارج كردن حباب هاي هواي درون جيوه، با انگشت دهانة آن را مي بنديم. سپس آن را وارونه كرده و به طور قائم در يك ظرف جيوه فرو مي بريم. با برداشتن انگشت، مشاهده مي كنيم كه سطح جيوه در لوله تا آنجا پايين مي آيد كه فشار در نقطة B برابر فشار هوا در نقطة A شود. ارتفاع ستون جيوه ( h ) نشان دهنده فشار هوا در محل آزمايش است. اين ارتفاع در سطح دريا حدود 76 سانتيمتر است.

توريچلي (1626-1561)، فيزيك دان ايتاليايي، نخستين كسي بود كه با انجام اين آزمايش ساده، نشان داد كه هوا فشار دارد. وي همچنين با اندازه گيري ارتفاع ستون جيوه توانست فشار هوا را در كنار دريا و بالاي كوه اندازه گيري كند.

تصویر

  امتیاز: 0.00