منو
 کاربر Online
1450 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 26 فروردین 1394 [07:18 ]
  اصل پاسكال و جك هاي هيدروليكي
 

اصل پاسكال و جك هاي هيدروليكي

اصل پاسكال: يكي از مهم ترين ويژگي ها دربارة فشار مايع ها اين است كه فشار وارد بر بخشي از مايع كه درون ظرفي محصور شده باشد، بدون ضعيف شدن به بخش هاي ديگر مايع و ديواره هاي ظرف منتقل مي شود. اين ويژگي مايع ها، اصل پاسكال ناميده مي شود.

شكل زيراجزاي تشكيل يك دهندة جك هيدروليكي خودرو را نشان مي دهد كه بر مبناي اصل پاسكال كار مي كند. وقتي تعميركار، پيستون شماره 1 را به پايين هل مي دهد، پيستون شماره 2 اتومبيل را بالا مي برد.

تصویر

  امتیاز: 0.00