منو
 کاربر Online
1107 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 26 فروردین 1394 [07:13 ]
  اصل پاسكال و ترمزهاي هيدروليكي
 

اصل پاسكال و ترمزهاي هيدروليكي

اصل پاسكال: يكي از مهم ترين ويژگي ها دربارة فشار مايع ها اين است كه فشار وارد بر بخشي از مايع كه درون ظرفي محصور شده باشد، بدون ضعيف شدن به بخش هاي ديگر مايع و ديواره هاي ظرف منتقل مي شود. اين ويژگي مايع ها، اصل پاسكال ناميده مي شود.

شكل زير اجزاي تشكيل دهندة ترمز هيدروليكي خودرو را نشان مي دهد كه بر مبناي اصل پاسكال كار مي كند. وقتي راننده پدال ترمز را فشار مي دهد، اين فشار توسط روغن ترمز به پيستون ها و كفشك ها و بالشتك ها منتقل مي شود. كفشك ها به كاسة ترمز عقب و بالشتك ها به صفحه اي كه به چرخ جلو متصل است نيرو وارد كرده و خودرو متوقف مي شود.


تصویر

  امتیاز: 0.00