منو
 کاربر Online
1452 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 01 فروردین 1394 [18:24 ]
  جادوی حلقه های زحل، پدیدار شدن و ناپدید شدن
 

گالیله واقعا مبهوت مانده بود. او حلقه ها را در تلسکوپ خود دیده بود(اگر چه مفهوم حلقه های زحل به صورت امروزی نبود) اما حلقه ها کم کم از دید او پنهان شده و گالیله دیگر نمی توانست آنها را ببیند. چه اتفاقی افتاده بود. آیا دومین سیاره غول منظومه شمسی از نظر بزرگی، برای زمین ها اجرای برنامه جادوگری داشت؟ خیر. پدیده ای بود کاملا طبیعی که بعدها شناخته شد. زمین در هر سال یک دور به دور خورشید می گردد و سیاره زحل تقریبا در هر سی سال، یک بار به دور خورشید می گردد. محور زمین به اندازه 23.5 درجه کج است و محور سیاره زحل نیز 26.7 درجه کج است(منبع: نجوم و اخترفیزیک مقدماتی، ترجمه دکتر جمشید قنبری). هنگامی که این دو سیاره به دور خورشید می گردند، زاویه دید ناظران زمین از حلقه ها ثابت نیست و تغییر می کند. به طور معمول هر پانزده سال یکبار، کجی محور زمین با کجی محور زحل، هم راستا می شوند. در این صورت حلقه ها فقط از کنار دیده می شوند یا بهتر است بگوییم که حلقه ها دیده نمی شوند. اما با زاویه گرفتن کجی محور زمین با کجی محور زحل، کم کم حلقه های زحل نمایان می شود. در حالی که ناپدید شدن حلقه ها هر پانزده سال یکبار اتفاق می افتد، پدیدار شدن آنها و بهترین زمان مشاهده نیز هر پانزده سال یکبار اتفاق می افتد. در تصاویر شماره 1 و 2 این موضوع به روشنی دیده می شود.


تصویر شماره 1
این تصویر در سال 2004 گرفته شده است و حلقه های زحل وضعیت خوبی برای رصد دارند.
تصویرتصویر شماره 2
این تصویر در سال 2009 گرفته شده است و حلقه های زحل حتی با بهترین تلسکوپ ها نیز مشاهده نمی شود یا به سختی قابل مشاهده هسنتد.

تصویر


عکس ها از: Alan Friedman

  امتیاز: 0.00