منو
 کاربر Online
2031 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 27 اسفند 1393 [08:13 ]
  آخرین گرفت خورشید در سال 1393
 

آخرین پدیده گرفت خورشید در سال 1393 در روز 29 اسفند اتفاق خواهد افتاد. این گرفت از نوع گرفت کلی بوده و زمان گرفت کامل آن، دو دقیقه و چهل و هفت ثانیه خواهد بود. در هر گرفت خورشید، موارد مهم را می توان طبق تصویر زیر مشاهده کرد.


تصویر


همانطور که در تصویر دیده می شود، کره زمین به دو نیمکره تاریک و روشن مشاهده می شود. بخش تاریک هنگام شب در زمین است و بخش روشن هنگام روز در زمین می باشد. در بخش شب، چون هیچگونه نوری از خورشید دریافت نمی شود، لذا پدیده گرفت خورشید در هیچ صورت قابل مشاهده نیست. اما در بخش روز، هنگامی که ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد و ویژگی های گرفت خورشید به وجود آمده است (هم راستا بودن و هم خط بودن زمین و ماه و خورشید)، دو اتفاق می افند که شامل سایه و نیم سایه می باشد که توضیح داده می شود. مناطقی هم در روز زمین است که در بخش روز می باشد ولی آنها هیچ اثری از گرفت را مشاهده نمی کنند.
سایه: مناطقی که در سایه قرار می گیرد، آسمان به مدت از چند ثانیه تا حداکثر هشت دقیقه تاریک می شود. در آخرین گرفت سال 1393 این مدت زمان، همانطور که اشاره شد، دو دقیقه و چهل و هفت ثانیه می باشد. در این مناطق، در این مدت زمان، آسمان تاریک می شود. سیارات در آسمان مشاهده می شوند به ویژه سیاراتی که به خورشید نزدیک هستند مانند: سیاره تیر یا عطارد که در مناطق شهری به دلیل نداشتن افق حقیقی معمولا قابل مشاهده نیست. ستاره ها نیز دیده می شوند و فعالیتهای حرفه ای نجومی نیز انجام می پذیرد.
نیم سایه: مناطقی که در نیم سایه قرار می گیرند، بسته به اینکه چقدر از منطقه سایه دور هستند، بخشی از گرفت را مشاهده می کنند. این بخش از گرفت می تواند از 99درصد تا یک درصد باشد. هرچقدر که به منطقه سایه نزدیکتر باشیم، هلال قبل رویت خورشید کوچکتر بوده و هر چقدر که از منطقه سایه دورتر باشیم، شکل هلال به دایره نزدیکتر می باشد.
چنانچه در تصویر بالا دقت شود، در بخش روز، دو خط موازی آبی پر رنگ که نزدیک قطب شمال بوده و قوسی از کمان دایره را تشکیل می دهد، قابل مشاهده است. مناطق بین این دو خط، منطقه سایه است با ویژگیهایی که گفته شد. اما دوایری به رنگ آبی کم رنگ که از منطقه سایه به سمت استوای زمین رسم شده است، شامل نیم سایه است. دورترین یا آخرین خط از سایه، مرز بین نیم سایه و مناطقی را تشکیل می دهد که اثری از گرفت خورشید را نمی بینند.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، کشور ما در نیم سایه قرار گرفته است. در واقع بخش شمالی کشور ما در آخرین مدار نیم سایه قرار دارد. در بخش غربی کشور ما تا حدود 20 درصد از گرفت قابل مشاهده است. ولی در تهران این گرفت بسار کم دیده می شود به طوری که در ساعت 13:46 در تهران شروع شده و در ساعت 14:25 پایان می یابد. این گرفت، در ساعت 11:48 به وقت ایران از شرق اقیانوس اطلس شروع شده و در شمال سیبری پایان می پذیرد.
نکته مهم در گرفتهای خورشید، ایمنی در مشاهده آن است. بدون استفاده از وسایل استاندارد، هرگز نباید به گرفت نگاه کرد چون برای چشم فوق العاده خطرناک است و ممکن است به نابینایی منجر شود. یکی از وسایل ایمن، فیلتر مایلار است که به فراوانی در کشور ما وجود دارد. بعضی ها از دو عدد شیشه نمره هفت جوشکاری استفاده می کنند و آن را ایمن می دانند ولی باید دانست که این وسیله، شدت نور را کاهش می دهد و خطر عبور اشعه های خطرناک از آن همچنان وجود دارد. بنابر این فقط باید از وسایلی استفاده کرد که ویژه گرفت خورشید ساخته شده باشد.
منبع تصویر: http://eclipse.gsfc.nasa.gov

  امتیاز: 0.00