منو
 صفحه های تصادفی
عزاداری کاروان اسیران حسینی در مدینه
صنایع دستی
گام هاى نگارش
ترکمانان قویونلو
نویسنده تصویرنامه
حروف مقطعه
امام صادق علیه السلام و دلیل بیماری فرزندش
مستنجد خلیفه عباسی
انواع محیطهای رسوبی قاره‌ای
امام حسن علیه السلام و سوره انسان
 کاربر Online
446 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 بهمن 1393 [19:03 ]
  فیزیک خط های جذبی در طیف خورشید
 

فیزیک خط های جذبی در طیف خورشید

خط های جذبی را می توان در شکل زیر طیف خورشید ملاحظه کرد. این خط ها پس از کشف آنها، خط های فرانهوفر نامیده می شوند. این خطها ناشی از اتم هایی هستند که در لایه های بیرونی و سردتر خورشید قرار دارند و تابش آمده از داخل را جذب کردهاند. بخش داخلی خورشید برای اینکه اتم های منفرد، ساختار خود را حفظ کنند بسیار داغ است و در نتیجه بخش داخلی، طیف پیوسته ای از طول موج ها را گسیل می کند.

مدل بور بینش زیادی از ساختار اتمی به دست می دهد. ولی، این مدل اکنون بسیار ساده شده انگاشته می شود و با تصویر بسیار دقیق تری با مکانیک کوانتومی و معادلة شرودینگر جایگزین شده است.


تصویر

شرح شکل: طیف خورشید. خط های تاریک در طیف خورشید خط های جذبی هستند و به افتخار کشف کنندة آنها خط های فرانهوفر نامیده می شوند. سه تا از آنها با پیکان مشخص شده اند.

  امتیاز: 0.00