منو
 صفحه های تصادفی
سوپرسورهای بی معنی
اقدامات فرهنگی ناصرالدین شاه
قرقره
روان شناسی احساس
چمنزارهای آفریقای جنوبی
عملگرهای منطقی
نکاتی درباره سطوح شیبدار
نهادهای اجتماعی
نظریه یادگیری واتسون
ورنر فن براون
 کاربر Online
487 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 بهمن 1393 [18:32 ]
  مدل سیاره ای و مدل کیک کشمشی اتم
 

مدل سیاره ای و مدل کیک کشمشی اتم

اگرچه تجسم مدل سیارهای اتم خیلی ساده است ولی اشکال های زیادی در بر دارد. مثلاً وقتی الکترون روی مسیری با انحنا حرکت می کند، شتاب مرکزگرایی دارد. و همانطور که می دانیم وقتی الکترون شتاب داشته باشد، امواج الکترومغناطیسی تابش می کند. این امواج حامل انرژی هستند. این انرژی به طوردائم تحلیل میرود و الکترون به طور مارپیچ به طرف داخل میرود و سرانجام روی هسته فرو میافتد.

چون ماده پایدار است، این فرو افتادن اتفاق نمیافتد. پس، مدل سیاره ای، اگرچه نسبت به مدل «کیک کشمشی » تصویر واقعی تری به دست میدهد، ولی فقط بخشی از داستان را حکایت میکند. داستان کامل ساختار اتمی مجذوب کننده است.

  امتیاز: 0.00