منو
 صفحه های تصادفی
هیروفسکیت
نسبت عقل و دین از دیدگاه اسلام
معامله تجاری نوع دهم
زینت انگشتری
فورهند قدرتی مدرن
نصایح امام باقر علیه السلام به عمر بن عبدالعزیز
رشته عملیات پتروشیمی
قبیله خزرج
رعایت نکات بهداشتی در مطبها و مراکز دندانپزشکی
روناس
 کاربر Online
870 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 16 بهمن 1393 [15:55 ]
  آشنایی با قطبش طولی و عرضی امواج الکترومغناطیسی
 

آشنایی با قطبش طولی و عرضی امواج الکترومغناطیسی

نور نوعی موج الکترومغناطیسی است. وقتی که نور به سطحی می‌تابد و از آن بازتاب می‌کند، صفحه‌ای را که پرتوهای تابش و بازتابش در آن قرار دارند، صفحه‌ی تابش می نامند. نور تابیده شده ممکن است هر قطبشی داشته باشد و یا حتی غیر قطبیده باشد. ما در اینجا دو حالت خاص از قطبش خطی را در نظر می‌گیریم و بقیه‌ی حالت‌های قطبش خطی را نیز بر اساس تصویر آن روی این دو حالت خاص بررسی میکنیم.

این دو حالت عبارتند از وقتی که قطبش در امتداد ارتعاش میدان الکتریکی در صفحه‌ی تابش و یا در عمود بر صفحه‌ی تابش باشد. حالتی را که عمود بر صفحه‌ی تابش باشد، موج عرضی یا TE می‌نامیم و در صورتیکه در صفحه‌ی تابش باشد ،موج را طولی یا TM می‌نامیم. از آنجا که رفتار این دو قطبش خاص در بازتاب از سطوح، متفاوت است؛ فرآیند بازتاب را بر اساس قطبش نور در این دو حالت ارزیابی می‌کنیم. روابطی که بازتاب را برای این دو قطبش خاص بررسی می‌کند ، روابط فرنل می‌نامیم و در آن بسته به این که نور از محیط رقیق به محیط غلیظ بتابد و یا بالعکس، مواردی مانند زاویه‌ی بروستر، زاویه‌ی حد، ضریب بازتاب و مسائل دیگری که در بازتاب مطرح است، برای دو قطبش خاص بیان میگردد.

  امتیاز: 0.00