منو
 کاربر Online
599 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 11 بهمن 1393 [07:36 ]
  نورشناسي در قرن بيستم
 

نورشناسي در قرن بيستم

برخی از رويدادهای قرن بيستم جهشی در رشد و توسعه نورشناخت ايجاد کرده که دامنه توسعه آن قابل تصور نيست. اختراع ليزر، توسعه تمام نگاری، شکل گيری نورشناخت غيرخطی، استفاده از تارهای نوری برای انتقال نور، ايجاد تپ های نوری کوتاه با پهنای زير فمتوثانيه (10 به توان منفي 15 ثانيه)، بلورهای نوری، مدارهای مجتمع نوری، نورشناخت نانو ذرات، توسعه فناوری مبتنی بر نورشناخت کوانتومی، توسعه LED در رنگ های مختلف، سلول های خورشيدی، و استفاده از نورشناخت برای تهيه انرژی سبز (سالم) پنجره هايی هستند که اغلب آنها در نيمه دوم قرن بيستم گشوده شده اند و افق های بيکرانی را در جلو بشر گذاشته اند، که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان در قرن بيست و يکم بر آنها متکی بوده و خواهد بود.

تصویرتصویر

  امتیاز: 0.00