منو
 کاربر Online
622 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 11 بهمن 1393 [07:21 ]
  ابن ­هيثم و هزارمين سال تاليف اولين کتاب نورشناخت «المناظر»
 

ابن ­هيثم و هزارمين سال تاليف اولين کتاب نورشناخت «المناظر»

تصویر

بشر اغلب اطلاعات خود را در مورد جهان از طريق حس بينايی دريافت می کند که نور ناقل آن است. بنابراين شناخت هرچه دقيق تر رفتار نور همواره دغدغه او بوده است. نورشناختی که ما امروز شاهد رشد و توسعه شگفت­ انگيز آن هستيم ريشه در کارهای ابن ­هيثم دارد که سال ۲۰۱۵ هزارمين سال تاليف اولين کتاب نورشناخت «المناظر» در جهان توسط اوست. قبل از ابن­ هيثم باور رايج بر اين بوده که مشاهده اجسام در اثر خارج شدن نور از چشم و لمس اشياء حاصل می شود.

او اين نظريه را با نشان دادن تشکيل تصوير در «اتاق تاريک» رد می کند و مشاهده را بر ورود نور از اشياء به چشم بنا می نهد. او سه کتاب در زمينه نور شناخت نوشته که در آنها روش های علمی معمول امروز در توصيف رفتار نور به کار رفته است. او نور ماه را ناشی از گسيل نور از چشمه های ثانويه دانسته که بعدا در فرضيه موجی هويگنس به صورت جامع تری بازتاب يافته است.

  امتیاز: 0.00