منو
 کاربر Online
1151 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 28 دی 1393 [03:04 ]
  همدوسی در اپتیک موجی
 

همدوسی در اپتیک موجی

همدوسی یکی از خصوصیات منحصر به فرد نور لیزر است که از فرآیند گسیل القایی که تقویت نور را فراهم می کند، ناشی می شود. دسته فوتون های گسیل شده توسط گسیل القایی دارای فاز یکسانی با یکدیگر هستند. میزان این هم فازی به صورت میزان همدوسی بیان می شود. خاصیت همدوسی با استفاده از همدوسی فضایی و زمانی تعریف می شود، که هر دو در فرایند تداخل اهمیت دارند. نور معمولی همدوسی ندارد زیرا از چشمه های مختلف بر روی اتم های مختلف ساطع میشود که دارای اختلاف زمانی 8- 10 ثانیه است. البته در بعضی چشمه های نور مثل مرکوری، مقداری همدوسی وجود دارد که در مقابل همدوسی لیزر ناچیز است.

تصویر

شرایط همدوسی:

برای همدوس بودن موج باید دو شرط زیر برقرار باشند:
1.موج حاصل باید با تقریب زیادی تک فرکانس باشند.
2.شکل جبهه موج باید نسبت به زمان ثابت باشد. منظور از جبهه موج، سطحی است که تمام نقاط آن دارای فاز یکسان هستند.

انواع همدوسی

با توجه به شرایط همدوسی، دو نوع همدوسی زمانی و مکانی قابل تصور است . منظور از همدوسی فضایی این است که اختلاف فاز بین هر دو نقطه فضایی دلخواه بر روی جبهه موج، ثابت باشد. همدوسی زمانی نیز وقتی برقرار است که فاز نسبی بین دو نقطه زمانی از موج در طی یک بازه ی زمانی طولانی، ثابت باشد. در صورتیکه یک منبع نوری علاوه بر همدوسی زمانی دارای همدوسی فضایی نیز باشد، آن را همدوس کامل می نامیم.

  امتیاز: 0.00