منو
 کاربر Online
1881 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 29 آذر 1393 [10:01 ]
  کُد گذاری مقاومت ها
 

کُد گذاری مقاومت ها

مقاومت های کربنی، یکی از انواع مقاومت هایی هستند که تقریباً در همه ی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی به کار می روند (شکل الف). هنگام ساخت این مقاومتها، سه یا چهار نوار رنگی روی هر مقاومت چاپ می شود تا بتوان مقدار آن مقاومت را بدون استفاده از اهمسنج تعیین کرد (شكل ب).

هر رنگ نشان دهنده ی عدد خاصی است که در جدول زير آمده است و نوار چهارم در صورت وجود، درصد خطا را نشان می دهد. اگر رنگ نوار چهارم طلایی باشد، خطای تعیین مقدار مقاومت ±5 درصد و اگر نفره باشد 10 ± درصد و اگر بدون رنگ باشد 20 ± درصد است. برای مثال مقدار مقاومت شکل ب، که از چپ به راست دارای سه رنگ سبز، بنفش و قرمز است با توجه به جدول زير برابر 5700 اهم است. از طرفی چون نوار چهارم آن به رنگ نقرهای است، مقدار مقاومت با 10 ± درصد خطا برابر 5700± 570 اهم خواهد بود.


تصویر

  امتیاز: 0.00