منو
 صفحه های تصادفی
گرافتونیت
رشته علوم تغذیه
طیف سنجی ماورای بنفش
ایستگاههای هواشناسی جاده‌ای
اونونبیوم
ارز پایاپای آسیا
مثلث قائم الزاویه
قطره خون ماندگار
فورهند قدرتی مدرن
عبدالرحیم طالب‌اف
 کاربر Online
523 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 29 آذر 1393 [09:56 ]
  توان مفید و بازده در وسایل برقی به روايت تصوير
 

توان مفید و بازده در وسایل برقی به روايت تصوير

به مدارشکل زير توجه کنید که در آن یک باتری توسط سیمهایی با مقاومت ناچیز به یک وسیله ی برقی وصل شده است. این وسیله ی برقی می تواند یک موتور الکتریکی، یک تلویزیون، یک یخچال و یا هر وسیله ی برقی دیگری باشد که هنگام ساخت آنها تلاش می شود تا قسمت های مقاوم آنها در برابر جریان کمترین مقاومت الکتریکی را داشته باشند.

تصویر

  امتیاز: 0.00