منو
 کاربر Online
1043 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 29 آذر 1393 [09:17 ]
  از خازن تا القاگر
 

از خازن تا القاگر

در فضای بین صفحه های یک خازن تخت یا مسطح میدان الکتریکی ایجاد می شود و انرژی الکتریکی توسط همین میدان در خازن ذخیره می شود. به همان ترتیب، یک القاگر را می توان برای تولید میدان مغناطیسی دلخواه و همچنین ذخیره انرژی مغناطیسی توسط میدان مغناطیسی به کار برد. یک سیملوله ی بلند را به عنوان نوع اصلی القاگر در نظر میگیریم. شکل زير چند القاگر را در اندازه ها و شکل های مختلف نشان می دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00