منو
 کاربر Online
2022 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 29 آذر 1393 [08:55 ]
  اندازه‏ حرکت زاویه‏ ای و طول شبانه روز
 

اندازه‏ حرکت زاویه‏ ای و طول شبانه روز

اندازه حرکت زاویه‏ ای تأثیر گذار بر سرعت حرکت وضعی زمین به دو بخش کلی تقسیم می‏شود: اول اندازه‏ حرکت زاویه‏ ای اتمسفری و دوم اندازه ‏ی حرکت زاویه‏ ای اقیانوسی. در مورد اول هرگاه ضخامت جو زمین کم شود، اندازه حرکت زاویه ‏ای زمین هم کم شده و سرعت حرکت وضعی آن افزایش پیدا می‏ کند و بدین ترتیب طول شبانه‏ روز کاهش می‏ یابد.

در مورد دوم هرگاه سطح آب اقیانوس‏ها بالا بیاید اندازه حرکت زاویه‏ ای زمین زیاد شده و به واسطه ‏ی آن سرعت حرکت وضعی زمین کم شده و طول شبانه‏ روز افزایش می‏ یابد.

  امتیاز: 0.00