منو
 کاربر Online
1191 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 25 آذر 1393 [02:27 ]
  آسمان نیمه شب آذر 93
 

تصویر زیر نمایی از آسمان نیمه شب آذر 1393 می باشد. همانطور که در تصویر دیده می شود، صورت فلکی ارابه ران یا Auriga تقریبا در مرکز تصویر قرار دارد. در پایین سمت راست ارابه ران، صورت فلکی سرگاو یا Taurus و در پایین سمت چپ ارابه ران، صورت فلکی دوپیکر یا Gemini قرار دارد. پایین اربه ران، یکی از معروفترین صورتهای فلکی آسمان به نام شکارچی یا جبار یا Orion می باشد. ضمنا تنها سیاره قابل رویت آسمان فعلی نیز، سیاره مشتری یا Jupiter در سمت چپ قابل مشاهده است. چنانچه نقشه را طوری بالای سر خود قرار دهید، به طوری که شمال نقشه با شمال آسمان و جنوب نقشه با جنوب آسمان منطبق باشد، آنگاه سیاره مشتری در شرق آسمان قابل مشاهده است.


تصویر
منبع تصویر: http://www.heavens-above.com

  امتیاز: 0.00