منو
 کاربر Online
980 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 17 آذر 1393 [03:44 ]
  ساخت دستگاه ستاره یاب افقی
 

با ساخت این دستگاه ساده می توانید با دانستن سمت و ارتفاع هر ستاره در هر ساعت از شب آنرا به راحتی بیابید.
وسایل مورد نیاز:
1- لوله خود کار 2 عدد
2- سوزن ته گرد
3- نقاله
4- مژیک
5- مقوا و کاغذ
6- چسب
7- میخ بلند
8- تخته
روش ساخت:
1-بر روی کاغذی مربع شکل، دایره ای رسم نموده با قطری حدود 5mm کمتر از طول ضلع مربع
2-دایره را از صفر تا ۫360 درجه زاویه بندی کنید. دقت داشته باشید هر چه دایره بزرگتر باشد دقت کار بالا تر می رود.
3-کنار عدد ۫0 یا ۫۫ 360 حرفN و کنار ۫90 حرف E و کنار۫ 180 حرف S و کنار ۫270 حرف w را بنویسید.
4-حال کاغذ را بر روی یک تخته به همان ابعاد به گونه ای بچسبانید که حروف دقیقا میان اضلاع تخته واقع شوند.
5-دایره ای با قطر کوچکتر (حدود 2cm ) را روی یک کاغذ ضخیم تر با یک زائده فلش مانند جدا کرده و مرکز آن را با اندازه قطر یک خودکار سوراخ نمایید.
6-دایره کوچک را بر روی تخته بچسبانید.
7-میخ بلندی را از زیر وارد وسط تخته کنید به گونه ای که قسمت اعظم آن بیرون از تخته باشد.
8-یک سر لوله خود کاری را به اندازه عبور یک سوزن ته گرد سوراخ نمایید.
9-با یک ماژیک بر روی بدنه خودکار یک خط عمودی رسم کنید.
10-میخ را وارد لوله خودکار کنید آن گونه که سوراخ سوزن ته گرد به سمت بالا باشد.
11-لوله را به صفحه دایره ای کوچک بچسبانید آن گونه که با چرخش لوله، صفحه نیز بچرخد.
12-به کمک چسب مایع یک لوله خودکار دیگر را به یک قطر یک نقاله متصل کنید.
13-درجات نقاله را پاک نموده و به جای از 0 تا 90 از 90 تا 0 آن را درجه بندی کنید.
14-سوزن ته گرد را از نقاله و لوله خودکار عبور داده و انتهایش را کج کنید. آنگونه که نقاله بتواند آزادانه بچرخد، حال خط رسم شده روی لوله در مقابل هر عدد نقاله بایستد نشان دهنده ارتفاع جرمی است که از درون لوله چسبیده به نقاله قابل مشاهده است.
15-تخته را به گونه ای بچرخانید که سمت شمال آن بر شمال واقعی منطبق گردد.
16-هرگاه از سوراخ درون لوله ستاره ای دیده شود، فلش دایره كوچك بر روی هر عددي باشد نشان دهنده سمت آن ستاره بوده و خط روی لوله بر هر عددی قرار گیرد ارتفاع آن ستاره را نشان می دهد.


تصوير زير نمونه ابتدايي اين وسيله در قرن ها پيش را نشان مي دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00