منو
 کاربر Online
440 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 09 آذر 1393 [06:33 ]
  نگاهي به سير تاريخي تعريف طول
 

نگاهي به سير تاريخي تعريف طول

در سال 1171 هجري شمسي در جمهوري فرانسه كه تازه تولد يافته بود دستگاه جديدي از اوزان و مقياسها بنا نهاده شد. سنگ بناي آن متر بود كه به صورت يك ده ميليونيم فاصلة از قطب شمال تا استوا تعريف شده بود.

پس از آن به دلايل عملي اين استاندارد زميني كنار گذاشته شد و متر به صورت فاصلة بين دو خراش ظريف در دو انتهاي يك ميلة پلاتين ايريديوم، به نام ميلة متر استاندارد تعريف شد كه در سازمان بين‌المللي اوزان و مقياسها در نزديكي پاريس نگهداري مي‌شود. براي آزمايشگاههاي استاندارد كننده در سراسر جهان نسخة مشابهي از اين ميله فرستاده مي‌شد.

اين استاندارد‌‌هاي ثانويه براي ايجاد استاندارد‌هاي ديگري كه دسترس پذير باشند به كار گرفته مي‌شدند، به طوري كه در نهايت هر وسيلة اندازه‌گيري اعتبار خود را از طريق زنجيره‌اي از مقايسه‌هاي پيچيده از ميلة استاندارد متر كسب مي‌كرد.

سرانجام، استانداردي خيلي دقيقتر از فاصلة بين دو خراش ظريف روي يك ميلة فلزي مورد نیاز شد. در سال استاندارد جديدي براي متر مبتني بر طول موج نور پذيرفته شد. اين استاندارد براي متر به صورت برابر طول موج نور نارنجي گسيل شده از اتمهاي كريپتون 86 (ايزوتوپ خاص يا نوعي از كريپتون) در يك لامپ تخلية گازي دوباره تعريف شد. اين تعداد نه چندان دلچسب طول موج طوري انتخاب شده بود كه استاندارد جديد به استاندارد متر قبلي نزديك باشد.

تا سال 1362 شمسي نياز براي دقت بيشتر به نقطه‌اي رسيد كه حتي استاندارد اتم كريپتون 86 قادر به جوابگويي نبود، و در اين سال گام مهمي برداشته شد. متر به صورت فاصلة پيموده به وسيلة نور در يك بازة زماني مشخص دوباره تعريف شد. با بيان هفدهمين مجمع عمومي اوزان و مقياسها:

متر عبارت است از طول راه پيموده شده به وسيلة نور در خلأ در كسر 299792458/1 ثانيه.


اين بازة زماني طوري انتخاب شده بود كه سرعت نور c ، به طور دقيق عبارت است از 299792458 متر بر ثانيه

اندازه‌گيريهاي سرعت نور بسيار دقيق است به گونه‌اي كه اين احساس را به وجود آورده است كه سرعت نور به عنوان يك كميت تعريف شده پذيرفته و براي تعريف دوبارة متر به كار برده شود.

  امتیاز: 0.00