منو
 صفحه های تصادفی
آزمایش میکروسکوپی با یک قطره آب
حوت جنوبی «صورت فلکی»
ذلت پذیری
زندگینامه مارتین ریز
بارمرده ساختمان
صفوان جمال
asbestosis
دجال
رود دجله
آنتی‌بادی
 کاربر Online
452 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 09 آذر 1393 [05:26 ]
  سازماندهي كميتهاي فيزيكي
 

سازماندهي كميتهاي فيزيكي

كميتهاي فيزيكي آنقدر زيادند كه سازماندهي آنها دشوار است. خوشبختانه همة آنها مستقل نيستند؛ براي مثال سرعت عبارت است از نسبت طول به زمان. بنابراين- با يك توافق بين المللي- تعداد كمي از كميتهاي فيزيكي مانند طول و زمان را انتخاب مي‌كنيم و استانداردهايي را به آنها نسبت مي‌دهيم. سپس كميتهاي فيزيكي ديگري را برحسب اين كميتهاي اصلي و استانداردهاي آنها (به نام استانداردهاي اصلي) تعريف مي‌كنيم. به عنوان مثال سرعت برحسب كميتهاي اصلي طول و زمان و استاندارد‌هاي اصلي آنها تعريف مي‌شود.

استانداردهاي اصلي بايد هم دسترس‌پذير و هم تغيير‌ناپذير باشند. اگر استاندارد طول را به صورت فاصلة ميان نوك بيني تا نوك انگشت اشاره در وضعيت كشيده بودن دست تعريف كنيم، البته يك استاندارد دسترس پذير خواهيم داشت- ولي از شخصي به شخص متفاوت خواهد بود. نياز به دقت در علم و مهندسي ما را در درجۀ اول به سمت تغيير‌ناپذير بودن سوق مي‌دهد. بنابراين، تلاش زيادي براي نمونه‌سازي از استانداردهاي اصلي انجام مي‌گيرد تا براي آناني كه نياز به آنها دارند قابل دسترس باشند.

  امتیاز: 0.00