منو
 کاربر Online
538 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 آبان 1393 [12:33 ]
  آشنايي با اثر زیمان
 

آشنايي با اثر زیمان

اثر میدان مغناطیسی روی ترازهای انرژی اتم‌ها (و مولکول‌ها) و در نتیجه روی بسامدهای تابش الکترومغناطیسی گسیل شده، نخست در سال 1896 توسط پیتر زیمان طیف‌شناس هلندی کشف شد. او به اتفاق هندریک لورنتس، که توضیحی ابتدایی و غیر کلی از این پدیده ارائه کرده بود، در سال 1902 برندة جایزة نوبر در فیزیک شد.

این توضیح ابتدایی که پیش از توصیف کوانتومی ساختار اتمی ارائه شد، بر این پایه استوار بود که الکترون‌ها ماده به صورت شبه کشسان مقید هستند، و به طور هماهنگ نوسان می‌کنند.

تصویر

  امتیاز: 0.00